Junior Section

Denbigh Harriers, with the support of Welsh Athletics, is considering creating a junior section for young runners aged 12 to 18 based in the Vale of Clwyd.

Denbigh Harriers is a running club proud of its friendliness, inclusiveness and the achievements of all of its members. We have a membership of over 130 runners of all abilities and ages (currently 20 – 80). All members are encouraged and supported by a team of 17 Welsh Athletics qualified volunteers with either a Leadership in Running Fitness or Coach in Running Fitness qualification. Some of this team will support the young harriers to develop so that they can take part in competitions and races in the area. This support might be for anything between someone wanting to improve their Parkrun time to a young athlete who wants to compete in a regional championship.

Cross Country 71817381_10157074439999262_8575872061619044352_o

It is proposed that the club will run two one hour junior sessions in Denbigh during the week for those who want to improve their running endurance, speed, strength and style. In the summer months training will take place on grass and in the winter training will take place in a sports hall and on quiet, well lit roads with pavements. The aim is to make these sessions enjoyable  so young athletes can develop at their own pace in a happy environment. To ensure that all the runners taking part in sessions are covered by Welsh Athletics insurance the club will have to raise an annual membership fee. Currently senior member pay £25 a year. It is not envisaged that  will be a need to charge fees for individual training sessions.

198677880

The club has had great success in all the forms of running with national and regional representation on the road, cross country, track and fell running. The club currently has members holding Regional and Welsh age category titles and records. It is hoped that the introduction of a Young Harriers section will expand on this success. 

For the web site/Facebook/email:  So that we can find out if there is enough interest to make this happen could you please fill in the form following this link where there is an optional link to subscribe to updates on this project. 

https://forms.gle/jpUDvNhcnzGVJZhz6 

Mae Denbigh Harriers, gyda chefnogaeth Athletau Cymru, yn ystyried cychwyn adranieuenctid ar gyfer rhedwyr o Ddyffryn Clwyd sydd rhwng 12 oed a 18 oed.

Mae Denbigh Harriers yn glwb rhedeg sydd yn falch o’i naws cyfeillgar, cynhwysol a chyflawniadau ei holl aelodau. Mae gennym aelodaeth o dros 130 o redwyr o bob safonac oedran ( 20 i 80 oed). Annogir a chefnogir yr aelodau gan dîm o 17 o ArweinwyrFfitrwydd Rhedeg sydd, un ai, wedi cymhwyso fel Arweinydd Ffitrwydd Rhedeg neu felHyfforddwr Ffitrwydd Rhedeg. Bydd rhai o’r arweinwr a hyfforddwyr yma yn cefnogi y rhedwyr ifanc i ddatblygu a chystadlu mewn cystadlaethau a rasys yn yr ardal leol. Byddy gefnogaeth yma yn amrywio o helpu pobl ifanc i well eu hamser mewn Parkrun neu euparatoi ar gyfer cystadleuaeth rhedeg rhanbarthol.

Cynnigir fod y clwb yn cynnal awr o sesiwn i ieuenctid yn unig, ddwy waith yr wythnosi’r rhedwyr ifanc hynny sydd eisiau datblygu eu dyfalbarhad, cyflymder, cryfder ac arddull rhedeg. Yn yr Haf bydd yr hyfforddi yn digwydd ar laswellt ac yn y Gaeaf mewnneuadd chwaraeon neu ar ffyrdd tawel, gyda pafin, wedi eu goleuo yn dda. Annelir i wneud y sesiynau yn bleserus fel bo’r rhedwyr yn datblygu yn eu cyflymdra eu hunain o fewn amgylchedd  cefnogol a hapus. Er mwyn sicrhau fod y rhedwyr yn cael budd o yswiriant Athletau Cymru bydd rhaid i’r clwb godi taliad blynyddol ar y rhedwyr. Ar y funud mae oedolion y clwb yn talu £25 am y flwyddyn. Ni ragwelir y bydd angen talumwy am sesiwn hyfforddiant unigol.

Mae’r clwb wedi cael llwyddiant mawr mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhanbartholmewn rasys ffordd, traws gwlad ac ar y mynyddoedd a’r bryniau. Mae yna aelodau o’rclwb sydd, ar y funud, yn dal pencampwriaethau cenedlaethol yn eu categoriau oedran. Gobeithir y bydd adran ieuenctid o’r Harriers yn cynnyddu ar y llwyddiant yma a gosodsail i’r dyfodol.    

 Er mwyn i ni allu darganfod faint o ddiddordeb fyddaimewn menter o’r fath a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen, mae linc arall hefyd i chi alludilyn datblygiad y prosiect.

https://forms.gle/jpUDvNhcnzGVJZhz6