A GENERAL KNOWLEDGE QUIZ NIGHT

Denbigh Golf Club are inviting other Sports Clubs in Denbigh to

A GENERAL KNOWLEDGE QUIZ NIGHT

at 7.30p.m. on THURSDAY 23rd FEBRUARY, 2017

TEAMS of four. ENTRY FEE £4 per team

Maximum of three teams per Club

Please reply to Tegid Phillips on tegidphillips@hotmail.co.uk

by no later than 1st February, 2017

Invites have been sent to the following Clubs in Denbigh

Badminton, Bowls, Boxing, Cricket, Football, (Men and Women), Golf, Gymnastics, Harriers, Hockey (Men and Women), Netball, Rugby, Swimming, Table Tennis, Tennis, plus Henllan Football Club

Gwahoddiad gan Glwb Golff Dinbych i Glybiau Chwaraeon eraill Dinbych i

Noson o Gwis Gwybodaeth Gyffredinol

am 7.30y.h. ar NOS IAU, 23ain CHWEFROR 2017

Timau o bedwar. Cost £4/tîm

Mwyafrif o dri thîm bob Clwb

Atebwch os gwelwch yn dda i Tegid Phillips at tegidphillips@hotmail.co.uk

cyn 1af Chwefror, 2017

Anfonwyd gwahoddiad i’r Clybiau canlynol

Badminton, Bowlio, Bocsio, Criced, Golff, Gymnasteg, Hoci (Dynion a Merched), Nofio, Pêl Droed (Dynion a Merched), Pêl rhwyd, Rhedeg, Rygbi, Tenis, Tenis Bwrdd a Chlwb Pêl Droed Henllan

This entry was posted in Social Events. Bookmark the permalink.